Projekty Unijne

 

Firma FPHU EKOTECH SPÓŁKA JAWNA KOSIŃSKI & STĄCZEK uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Design i wdrożenie samojezdnej kosiarki akumulatorowej o zerowym promieniu skrętu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

 

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa FPHU EKOTECH SPÓŁKA JAWNA KOSIŃSKI & STĄCZEK poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz doradztwo, dzięki którym wdrożony zostanie nowy wyrób na rynek europejski.

 

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowego wyrobu tj. samojezdnej kosiarki akumulatorowej o zerowym promieniu skrętu. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, certyfikację nowego wyrobu oraz stworzenie strony internetowej.

 

 

Wartość projektu: 613 155,00 zł

Dofinansowanie: 408 000,00 zł